Firmaets stifter og indehaver, Henrik Friis Chrøis er både strategisk og operationel i dagligdagen, så man vil kunne finde ham i uniformen i gadebilledet, såvel som i den store virksomhed, som har behov for sparring omkring sikkerhed.

Når opgaven skal udføres professionelt

Autoriseret vagtfirma indenfor sikkerhedsbranchen siden 2001.

NÅR SIKKERHEDEN SKAL reTÆNKES

HF VAGT ligner nok ikke de fleste andre vagtfirmaer i branchen og det bliver rigtig tydeligt i takt med at man lærer os at kende og tilliden opbygges.
Vi har en del års erfaring med servicevagttjeneste. Mange af vore kunder inden for dette indsatsområde, har vi haft i mange år og det er også et af vores største opgaveområder. Ud over det arbejder vi også med svind- bekæmpelse, event-opgaver, overvågning, samt sikring af byggepladser.

Vores medarbejdere vælges med omhu og med stor fokus på både branche-erfaring, menneske kendskab,  samt evne til at agere hurtigt og selvstændigt i pludseligt opståede situationer.


SERVICEVAGT

Servicevagtopgaver kræver flere ting, men en af dem er evnen til at have med mennesker at gøre på flere plan. Vi skal skabe tryghed og tillid – både hos butiksindehaverne og hos de borgere som færdes på gaden, men vi skal også kunne spotte de små tegn der måske kan betyde at vi kan komme hændelser i forkøbet, før de udvikler sig.

KONSULENTOPGAVER

Firmaets Stifter og indehaver, Henrik Friis Chrøis, fungerer som ekstern sikkerheds-konsulent for en del, både mindre og større virksomheder.
Her rådgiver han om udvikling af sikkerheden, i takt med virksomhedens ønsker og behov. Henrik har en innovativ tankegang og tænker ikke nødvendigvis traditionelt, men mere i at skabe løsninger, som i høj grad er tilpasset den enkelte kunde, som skaber resultater og som kan justeres i takt med at virksomheden udvikler sig.

STÆRKE SIKKERHEDS-KOMPETENCER

HF VAGT har tilknyttet et lille stærkt kompetence-netværk, bestående af nogle af de bedste virksomheder og enkeltpersoner, inden for alle indsatsområder, som findes inden for vagt- og sikkerhedsområdet. Det gør at firmaet kan komme hele vejen rundt om kundens behov, så denne ikke behøver at gå flere steder hen for at få løst sin sikkerhedsopgave. Det giver stor tryghed og også tit de allerbedste helhedsløsninger.

OPGAVETYPER:

Sikkerhedsvagt / Servicevagt / Byggepladsvagt / Fastvagt / Eventvagt / Overvågning / Svindbekæmpelse / Sikkerhedskonsulent

VI KAN TRÆFFES HELE DØGNET +45 29 41 45 33

E-mail: hfvagt@hfvagt.dk